a

Извештај тима Националног превентивног механизма, садржи препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду Полицијске станице Неготин, који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе