a

Гимназија "Светозар Марковић" из Сурдулице неправилно је извршила рангирање ученика приликом одлучивања о додели награде "Ученик генерације" за школску 2010/2011 годину, услед чега је један од кандидата неправилно и неосновано остао ускраћен за ову награду