a

Републички фонд за здравствено осигурање није обезбедио да све филијале и испоставе Фонда једнако поступају и примењују мере „позитивне дискриминације“ на основу којих грађани ромске националности, који немају пријављено пребивалиште или боравиште, право осигураника стичу на основу личне изјаве о националној припадности и месту привременог боравка, утврдио је Заштитник грађана