a

Имајући у виду да је комунални полицајац у конкретном случају применио акте насиља и мучења према грађанину на јавном месту - јавном градском превозу, Заштитник грађана је у препоруци упућеној Комуналној полицији Градске управе града Београда, заузео став да комунални полицајац без одлагања буде удаљен са радног места до доношења коначне одлуке о његовој одговорности, јер би његово остајање на послу могло да узнемири јавност и да наруши углед органа упрaве у коме ради.