a

Просветни инспектор Управе општине Тутин пропустио је да спроведе инспекцијски надзор, након пријема пријаве о пропуштању ОШ „25. мај“ да предузме мере ради заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана