a

У Извештају тима Националног превентивног механизма, о посети Полицијској испостави Прибој садржане су препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе