a

Агенција за лекове и медицинска средства, Министарство здравља и Републички фонд за здравствено осигурање су дужни да у поступцима издавања, односно, обнове дозволе за лек, поступају у законом прописаним роковима, као и да успоставе механизме правовремене размене информација у случају несавесног, неблаговременог и неажурног поступања носилаца дозволе за стављање лека у промет, како би спречили несташице лекова на тржишту