a

Казнено-поправни завод у Нишу, током 2011. и 2012. године, није редовно исплаћивао накнаде за рад притужиоцима, осуђеним лицима, који су били радно ангажованим у заводу, утврдио је Заштитник грађана