a

Просветни инспектор града Врања није извршио инспекцијски надзор над радом Гимназије "Бора Станковић" у Врању, након пријема пријаве родитеља на неправилан рад наставника Гимназије, утврдио је Заштитник грађана