a

Тим Националног превентивног механизма упутио Полицијској управи Пријепоље и СПИ Пријепоље препоруке мера за отклањање уочених недостатака у седишту Управе и СПИ