a

Ни у периоду од две године након подношења захтева за одобравање средства за стамбено збрињавање, Фонд за социјално осигурање војних осигураника Министарства одбране није спровео прописане и нужне службене радње, што  недвосмислено указује на неажурност у поступању, а тиме и на повреду принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана