a

Градска управа Града Београда, Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица, није по захтеву странке поступила у складу са важећим прописима и није донела одлуку у законом прописаној форми, утврдио је Заштитник грађана