a

Заштитник грађана је утврдио да Општинска управа општине Горњи Милановац није предузела мере ради принудног спровођења решења којим је ЈП за путеве општине Горњи Милановац и МЗ Доња Врбава наложено да оспособи и сними пут за нормалан саобраћај, чиме је начинила пропуст на уштрб права притужиоца на мирно уживање својине