a

Кршећи важеће прописе, привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ,,Електродистрибуција Београд,, д.о.о. Београд није доставило грађанину јасан, недвосмислен и прецизан одговор о стању дуга тарифног купца, закључио је Заштитник грађана