a

У Извештају тима Националног превентивног механизма о посети Казнено – поправном заводу у Сремској Митровици садржано је 65 препорука мера за отклањање уочених недостатака у раду. Препоруке се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе