a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/jagodina 1.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/jagodina 1.bmp image/bmp

jagodina 1.bmpНеодлучивањем у законом прописаном року Градска управа града Јагодине је проузроковала повреду права грађана и принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана