a

У Извештају Заштитника грађана о посети Специјалној психијатријској болници „Свети Врачеви“ у Новом Кнежевцу садржане су препоруке мера за отклањање уочених недостатака у раду, а који се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака и унапређење положаја лица лишених слободе