a

Градска управа града Новог Пазара ни тринаест година након доласка интерно расељених Рома са Косова и Метохије у насеље „Блажево“ није предузела мере како би обезбедила услове за њихову друштвену интеграцију, утврдио је Заштитник грађана