a

Заштитник грађанa утврдио да Министарство правде и државне управе није одлучивало у законом прописаном року,  због чега грађани нису могли да благовремено и ефикасно остварују своја права