a

Министарство финансија и привреде, Управа царина, није у складу са позитивним прописима донело закључак поводом пријаве притужиоца на конкурс, а затим је пропустило да одговори притужиоцу на допис у коме је изнео примедбе на спровођење конкурса, утврдио је Заштитник грађана.