a


Секретаријат за социјалну заштиту градске управе Града Београда пропустио је да у припреми пресељење из неформалног насеља поред „Белвила“ организује више консултација са становницима и да им на тај начин пружи правовремена обавештења и прикупи информације од значаја за ефикаснију организацију расељавања, а посебно заштиту људских права, утврдио је Заштитник грађана