a

Заштитник грађана  утврдио да је Градска управа Града Лесковца пропуштајући да, правовремено и ефикасно поступи и обезбеди одговарајући нужни смештај расељеним породицама из неформалног насеља поред „Белвила“ угрозила процес њихове укупне интеграције