a

Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу је пропустило да благовремено спроведе Препоруку Заштитника грађана о формирању званичне радне групе која треба да прати расељавања неформалних насеља и припреми пропис којим ће се уредити поступање надлежних органа приликом њихових расељавања, што је погодовало испољавању проблема током расељавања становника из неформалног насеља поред „Белвила“, утврдио је Заштитник грађана