a

Заштитник грађана утврдио да је Општинска управа у Прокупљу пропустила 26. априла да обавести Центар за социјални рад о потреби припреме нужног смештаја и организацији збрињавања деветнаест породица које су тог дана пресељене из неформалног насеља поред „Белвила“ у Прокупље