a

Центар за социјални рад и Полицијска управа у Јагодини нису поступали у складу са законским могућностима, у погледу начина реаговања у заштити живота и предузимања стандардних мера заштите од насиља у породици партнерског насиља. Такође, ови органи нису међусобно остварили сарадњу у циљу планирања и координиране примене делотворних мера заштите од насиља, утврдио је Заштитник грађана поводом случаја партнерског насиља у селу Д. када је В. М. активирањем ручне бомбе, убио своју ванбрачну супругу С. Б. и себе