a

Заштитник грађана утврдио да је Јавно предузеће ,,Србијагас“ Нови Сад, због лоше организације и недостатка комуникације својих организационих јединица, захтевало наплату већ наплаћених трошкова извршног поступка чиме је неосновано додатно задужило рачун притужиоца