a

Уместо да у законском року одлучи о поднетим захтевима родитеља за накнаду трошкова превоза детета, Управа општине Алибунар их усменим путем упућује да захтев поново предају, и то ненадлежном органу, утврдио је Заштитник грађана