a

Сектор унутрашње контроле полиције и Биро за притужбе и представке Министарства унутрашњих послова су неправилно поступали по представкама грађана на рад полицијских службеника, утврдио је Заштитник грађана