a

Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, поступило је незаконито и некоректно објављивањем саопштења, односно, давањем изјава у којима су грађани означени као извршиоци кривичних дела, иако њихова кривица у том моменту није била утврђена