a

Министарство унутрашњих послова, Сектор унутрашње контроле полиције, није благовремено поступило по представци грађанина поднетој на рад полицијских службеника, што је за последицу имало наступање застарелости за покретање дисциплинског поступка против ових службеника