a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp
Unsupported image type images/stories/n.pazar1.bmp image/bmp
n.pazar1.bmpГрад Нови Пазар одлуком о буџету локалне самоуправе није обезбедио средства за финансирање делатности Националног савета бошњачке националне мањине, није поступио по захтевима за финансирање делатности, који су поднети у 2011. години и у 2012. години и није подносиоца захтева обавестио о разлозима непоступања, утврдио је Заштитник грађана