a

Општина Пријепоље није обезбедила средства за финансирање делатности Националног савета бошњачке националне мањине, није поступила по захтевима за финансирање делатности, који су поднети у 2011. години и у 2012. години и није подносиоца захтева обавестила о разлозима непоступања, утврдио је Заштитник грађана