a

Градски центар за социјални рад, Одељење Нови Београд, након пријаве мајке о сексуалној злоупотреби њеног детета, није предузео неодложне мере заштите већ је упутио мајку и дете жртву на друге органе и при том од услуга социјалне заштите „понудио“ измештање детета из породице мајке и дететов смештај у установу за хитно збрињавање злостављане деце.

Полицијски службеници Полицијске управе за град Београд,. иако посебно обучени за рад са децом, нису, у складу са својим обавезама, обавестили надлежни центар за социјални рад да је дете било изложено сексуалној злоупотреби. Напротив, они су „утврдили“ да је дете ниског календарског узраста, у више наврата, „добровољно“ пристајало на сексуални однос.

Заштитник грађана подсећа на чињеницу да је сексуално злостављање и искоришћавање деце један од најтежих облика насиља над децом, да захтева неодложан и хитан одговор државних органа и да нема добровољности, нити пристанка на сексуални чин када је реч о деци ниског календарског узраста, која не могу да схвате значај онога на шта пристају.

Градском центру за социјални рад упућене су препоруке да се изврши процена  стања и потреба детета и сачини план заштите за дете и предузму мере како би се обезбедило правилно поступање органа у будућности. 

Полицијској управи за град Београд Заштитник грађана је препоручио да сачини извештај о томе да ли су и како, током 2012 године, полицијски службеници поступали у свим случајевима сумње, односно сазнања о сексуалном злостављању деце и достави га Заштитнику грађана. .

Препоручено је и утврђивање појединачне одговорности стручних радника и полицијских службеника овлашћених за рад са децом, који су у конкретном случају поступали. 

Органи су у обавези да у року од 60 дана обавесте Заштитника грађана о поступању по препорукама.