a

Општинска управа општине Прешево, поступајући по Закључку Општинског Већа општине Прешево, прекршила је права грађана, јер је издавање извода из матичних књига и примање захтева за дечији додатак условила доношењем потврде о плаћеним рачунима Јавном предузећу за комунално – стамбене делатности „Моравица“,  утврдио је Заштитник грађана