a

Пореска управа је учинила пропуст на штету већег броја грађана, због тога што је наставила да обрачунава камату применом конформне методе после одлуке Уставног суда којом је ова метода оглашена неуставном, утврдио је Заштитник грађана