a

Управа градске општине Раковица није спровела, нити обезбедила спровођење сопствених одлука, чиме је начинила пропуст у раду у виду кршења принципа добре управе, а на штету права грађанина, утврдио је Заштитник грађана