a

Општина Уб није извршила и даље не извршава обавезе преузете Споразумом о накнади из марта 2006. године, утврдио је Заштитник грађана у поступку контроле законитости и правилности рада ове општине