a

Приликом расписивања конкурса и уписа кандидата на мастер академске студије у школској 2011/2012 години, Електротехнички факултет Универзитета у Београду није омогућио студентима да се рангирају за упис на мастер студије, уз образложење да су већ уписани као самофинансирајући студенти претходне школске године, а што је у супротности са обавештењем које је у школској 2010/2011 години овај факултет објавио на својој интернет презентацији, утврдио је Заштитник грађана