a

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја пропустило да изврши надзор над радом  Архитектонског факултета на захтев студената овог факултета и наложи издавање уверења о дипломирању на законом прописан начин