a

У Извештају тима Националног механизма за превенцију тортуре о посети Окружном затвору у Крагујевцу садржано је 36 препорука мера за отклањање уочених недостатака у раду, а које се односе на забрану тортуре и других облика сурових, нељудских или понижавајућих казни или поступака и унапређење положаја лица лишених слободе