a

Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Војнограђевински центар „Београд“, ни након више обраћања, није одговорио и доставио тражену документацију подносиоцу притужбе, нити је испунио своју обавезу сарадње са Заштитником грађана у вези са добијањем тражених информација