a

Заштитник грађана је утврдио да Фонд за социјално осигурање војних осигураника Министарства одбране није омогућио војним осигураницима из Бољевца, Сокобање, Мајданпека, Доњег Милановца, Кладова и Неготина преузимање лекова у цивилним апотекама у местима њиховог становања чиме су доведени у неравноправан положај у односу на друге војне осигуранике који лекове преузимају у месту становања