a

Заштитник грађана утврдио да Пореска управа, Филијала Ниш, када поступа по захтеву надлежног суда, обавештење о тржишној вредности експроприсаног земљиштa заснива на подацима који су добијени применом различитих критеријума, чиме грађане  доводи у неједнак положај