a

У Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву повређено је право лица лишених слободе на смештај, утврдио је Заштитник грађана