a

Министарство грађевинарства и урбанизма ни након истека рока није доставило Заштитнику грађана тражене информације о томе да ли је извршило контролу и надзор над ЕДБ д.о.о. Београд и Секретаријатом за имовинско-правне послове, грађевинску и урбанистичку инспекцију Градске управе града Београда