a

Заштитник грађана утврдио пропуст у раду Дирекције РФ ПИО, која поступајући супротно одредбама Закона о општем управном поступку и принципима добре управе, није одлучила по жалби грађанина на „ћутање администрације“ филијале Ужице Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање