a

Полицијска управа Нови Сад је поступала супротно Закону о полицији приликом позивања на разговор лица лишеног пословне способности. Заштитник грађана је такође утврдио пропуст у поступку ПУ у којем су прибављана обавештења неопходна за обављање полицијских послова.