a

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Ужице, направила пропусте у поступку када је донела решење о престанку права притужиоца на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица