a

Министарство просвете, науке и технолошког развоја примењује Споразум о узајамном признавању докумената у образовању и регулисања статусних питања ученика и студената, закључен између Републике Србије и Републике Српске, који није у складу са прописима Републике Србије потврђен и објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“