a

Војска Србије, по захтеву притужиоца, није поступила у складу са Законом о Војсци Србије и тиме прекршила његово право да се о захтеву за престанак службе одлучује управним актом са правом на правни лек